©2014-2017, BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: 14C3 Đại lộ Đồng Khởi, P Phú Khương,TP Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại: 075.3824242; Fax: 075.3827238